Nákupní řád

Základní údaje o dodavateli

Provozovatel eshopu: Redok s.r.o.
IČO: 27497313
DIČ: CZ27497313
Kontaktní údaje: V Kopečku 86, 500 03 Hradec Králové
 
Telefon: +420 603 840 696
E – mail: info@redok.eu
 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
č. účtu: 1056006721/5500

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Objednávka a zrušení objednávky

Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.
Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. Produkty zobrazené v nabídce označené "skladem", jsou aktuálně skladem - zásoby zboží se však mohou změnit (skladem může být pouze 1 ks a ten objedná jiný zákazník 5 min. před Vámi). Skladové zásoby se nemění automaticky, proto prosíme o shovívavost, pokud zboží nebude dostupné. V těchto případech bude zákazníkovi nabídnut alternativní produkt.
Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.
Přijetí objednávky a dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.
Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@redok.eu do převzetí dodávky přepravní firmou.

Dodací podmínky

Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku na dobírku či uhrazenou na účet předem nejpozději do 3. pracovních dní. Zboží, které má být uhrazeno na účet předem expedujeme až po připsání částky na náš bankovní účet.
Doklad - fakturu o koupi zboží obdržíte mailem či poštou.
Úplný daňový doklad nebo fakturu vám vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.
U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka.

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v „akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Přehled možných způsobů platby za zboží a jejich ceny:

Předem převodem z účtu:

0,-Kč

Dobírka TOPTRANS:

0,-Kč

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

  1. Osobní odběr zboží v Hradci Králové (místo a čas po vzájemné tel. domluvě) 0,-Kč
  2. Přepravní společnost TOPTRANS, RABEN (po ČR) - objednávka do 23 000 Kč s DPH - cena dopravy 484 Kč s DPH (400 Kč bez DPH); objednávka nad 23 000 Kč s DPH - doprava zdarma.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:
prostřednictvím naší přepravní služby. 
 
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

 

Cena přepravného

  1. Osobní odběr zboží v Hradci Králové (místo a čas po vzájemné tel. domluvě) 0,-Kč
  2. Přepravní společnost TOPTRANS, RABEN (po ČR) - objednávka do 23 000 Kč s DPH - cena dopravy 484 Kč s DPH (400 Kč bez DPH); objednávka nad 23 000 Kč s DPH - doprava zdarma.

Záruční doba, reklamace

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.
Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou.
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho odborníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití 
Mechanickým poškozením a opotřebením 

 

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.
Zboží můžete vrátit osobně v sídle firmy nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.
 
Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu.

 

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

Platnost

Nákupní řád je platný a účinný od 1.3.2022.

Zpět do obchodu